Interesuje me koliki je potreban početni kapital za pocinjanje ovakve INTMARKETING strategije za stvaranje bogatstva?

Interesuje me koliki je potreban početni kapital za počinjanje ovakve strategije?

“Mi prodajemo naše usluge i proizvode umjesto tuđe. Npr. trenutno dogovaramo kako zaraditi US $300,000 u slijedećih godinu dana kroz upravljanje jednim od postojećih rudnika. Takav ugovor se možda ne obistini, a možda se obistini. Ipak, taj ugovor je došao kroz INTMARKETING poslovni program za bogatstvo koji još nije opisan nigdje na našim web stranicama na našem jeziku. Samo je pozadinska strategija opisana na engleskom jeziku.”

Interesuje me koliki je potreban početni kapital za počinjanje ovakve strategije?

Vi razmišljate o Internet marketingu isključivo i sistemu poslovanja koji sam spomenuo kao INTMARKETING?

Ili razmišljate o konkretno gornjem poslovanju povezano sa rudnicima?

Za temelje ili osnove INTMARKETING poslovanja potrebno je imati i znati i koristiti razne alate, softver, upravljati serverima, što se više toga zna uraditi sam, to je bolje, jeftinije i brže. Što se više te usluge delegiraju trećim strankama, nama našoj firmi ili nekim drugim firmam, to je investicija veća.

Interesuje me koliki je potreban poččetni kapital za počinjanje ovakve strategije?

Za ljude koji znaju "KAKO?" -- kapital je minimalan, čak može biti samo nula, novac i nije potreban, potrebno je uštimati sve detalje, imati proizvode sa svoje strane ili treće strane, imati kompletan sistem i znati ga pokrenuti bez novca.

A, možete ulagati kako i mi ulažemo. Mi nekad platimo dosta novaca za neke domene, često se dešavalo da platimo i 100 dolara i 400 i 1000 dolara i više za Internet domene. Dešavalo se da godišnje platimo preko 10000 dolara za Internet domene bez drugih vrsta oglašavanja.

Pošto mi ovde još ne znamo o čemu govorimo, ja ne mogu ni da predvidim koliko biste Vi sami trebali da uložite u takav sistem.

Da bih znao to predvidjeti, trebate mi reći:

  1. Šta ste zamislili da prodajete? Ako ne znate šta, onda je moguće kroz savjetovanje pronaći prema čemu imate afinitete, čime se bavite i šta je Vama moguće i izvodljivo da prezentirate i predstavljate drugima.

  2. Na kojem tržištu namjeravate prodavati? Nekad je mnogo jednostavnije izabrati sasvim treću državu i unajmiti ljude za prevode teksta i onda u tim trećim državama raditi marketing.

  3. Koja pozadinska iskustva već imate u marketingu, Internetu, jeste li prodavali već i čime ste se bavili i čime se sada bavite. Možda već imate svoje baze podataka i adresar ljudi koje poznajete. Njima biste mogli početi prodavati svoje usluge.

  4. Onda se treba raditi i planski u vremenskom roku. Trebate si zamisliti ciljeve i svrhe koje želite ostvariti u određenom vremenskom roku.

NAKON TOGA i nakon dosta drugih detalja potrebnih za planiranje, ja mogu reći šta je potrebno za sprovođenje takvog plana.

To mi možete napisati da dobijete savjet.

Ni jedna postojeća investicija na svijetu neće automatski dovesti do profita i zarade samim povećanjem ulaganje ili sume koja se ulaže.

Tako ako ne postoji osnova ili temelj za bilo koje poslovanje, plaćanjem i ulaganjem bilo čega neće se automatski povećati i zarada.

I onda opet -- kad neko ima svoj sistem, koji se bazira na članku kojeg sam prethodno naveo, neće Vam dati sve detalje, jer to nema poslovnog smisla. Mnoge firme prodaju savjete i upute kako doći do tih rezultata, ali firma neće dati kompletne detalje o tome kako oni dolaze do svojih rezultata.

U principu trebate imati proizvod ili uslugu, istražiti tržište, razumjeti gdje i kako možete reklamirati i onda se pozicionirati za taj određeni proizvod pokretanjem mašine ili stroja i rutinskim održavanjem marketing mašine.

Zašto se to naziva stroj ili mašina?

Upravo zato, što kad je kompletan sistem uštiman, pripremljen, namješten, mašina ili stroj se pokreće, pogoni se, nakon toga može da nastavi da radi sasvim automatski i bez nadgledanja.

Mašina može da radi sasvim automatski, da radi 24 sata i da pruža, sa Vaše strane gledano, usluge i robu koja se automatski isporučuje.

Ili ta ista mašina može da radi slično mašini za šivanje odjeće, u prekidima, gdje u svakom novom pogonu te mašine, jedan dio posla se obavlja kvalitetno i precizno. Onda se postavlja konac, zamjenjuje ili se namješta neki dio tog stroja, podmazuje se, pa se opet pušta u rad.

U oba načina Internet marketing mašina ili stroj kontinuirano mogu da nastave sa marketingom i poslovanjem i stalno donose nove zarade.

Kontaktirajte nas za ponude ulaganja

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje. Bićete obaviješteni o najboljim ponudama za ulaganje i investiranje u poslovanja sa dobrim šansama za profite.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: