GOLDTRADE ulaganje u trgovinu zlatom

GOLDTRADE ulaganje u zlato kroz trgovinu zlatom

Ulaganje u trgovinu zlatom GOLDTRADE je kompletan biznis koji možete ostvariti i dobiti kroz savjetovanje naše firme. Ovo poslovanje se odnosi na poslovanje u Africi i na direktnu trgovinu zlata u afričkim državama. Izvoz zlata obično nije potreban i nije isplativ. Sve zlato koje se lokalno kupuje može se lokalno i prodati.

Biznismeni mogu učestvovati aktivno i pasivno u transakcijama trgovine zlata. Ulaganje u zlato kroz trgovinu zlata može davati i mjesečne profite i godišnje profite čak i do 72% od uložene sume.

SAM_0174.JPG SAM_0183.JPG SAM_0203.jpg SAM_0232.JPG SAM_0234-1536.jpg SAM_0234-crop.JPG

GOLDTRADE ulaganje u trgovinu zlatom po RCD Wealth planovima poslovanja zahtijeva minimalno ulaganje od minimalno €30,000 do €40,000 i u roku od nekoliko mjeseca daje povrat investicije i duple zarade od uložene sume.

GOLDTRADE program za ulaganje u trgovinu zlata se može obavljati aktivno sa direktnim učešćem u poslovanju ili samo pasivno kroz ulaganje novca i ugovor o obavljanju trgovine zlata za ulagača koji ima pravo kontrole i nadziranja.

Minimalna suma ulaganja

Minimalna suma ulaganja u ovaj program je oko €30,000.

Kako se obogatiti bez kapitala?

Ovaj program je moguće pokrenuti i bez kapitala, tako da se posreduju ljudi našoj firmi od kojih poslova onda posrednici posrednici mogu da dobiju provizije iz kojih onda sami posrednici mogu da pokrenu svoju vlastitu trgovinu zlatom

Aktivno GOLDTRADE ulaganje u trgovinu zlatom

Naša firma RCD usluge je savjetnička firma koja se bavi pružanjem usluga međunarodnog osnivanja firmi i pokretanja poslova, pokretanja rudnika zlata i sprovođenje programa za ulaganje novca sve u svrhe ostvarenja profita.

Tako naša grupa pruža savjetovanje za ulaganje u trgovinu zlatom u Africi kroz program koji pruža kompletno poslovno uspostavljanje posla, osnivanje firme u drugoj državi, trening i učenje za trgovinu zlatom i onda upoznavanje sa rudarskim lokacijama na kojima biznismen može da kupuje zlato, kao i upoznavanje sa dilerima i trgovcima koji će to zlato platiti približno cijenu kao na svjetskom tržištu zlata.

Mi savjetujemo poslovne ljude od početka do kraja o svim detaljima poslovanja, tako da trgovac koji želi da se aktivno uključi u ovaj GOLDTRADE program za trgovinu zlatom može da zaradi više nego duplu sumu od uložene i to u roku od nekoliko mjeseci.

SAM_0001.JPG SAM_0011.JPG SAM_0027.JPG SAM_0029.JPG SAM_0042.JPG SAM_0043.JPG SAM_0046.JPG

Kod aktivnog ulaganja u ovaj program, trgovac je dužan nama platiti i to unaprijed, sumu od US $8,000 koja se plaća za osnivanje firme, dobivanje poreznog broja, dobivanje lokalne licence u stranoj državi u svrhe uvoza opreme, upoznavanje sa prodavačima zlata na rudnicima i sa kupcima zlata u istoj ržavi, kao i za kompletno savjetovanje za kupovinu i prodaju zlata i kompletnu potrebnu opremu.

Detalji programa su tajni.

Fizičko upoznavanje i razumijevanje programa je moguće ukoliko potencijalni klijenti žele doći nama, a mi smo otprilike 9,000 - 10,000 kilometara udaljeni od vas. Samo putovanje će vas koštati preko 1000 eura plus troškovi viza i smještaja.

GOLDTRADE se odnosi na lokalnu trgovinu zlatom u stranoj državi gdje se zlato više puta kupuje od rudara na raznim lokacijama ne daleko udaljenim jedni od drugih i gdje se onda tako kupljeno zlato topi i prodaje dilerima u istoj državi, nedaleko od rudarskih lokacija.

Zašto ti rudari ne prodaju sami zlato kad mogu? Nekad to i rade, ali činjenica je da većina njih želi prodavati zlato direktno na rudarskoj lokaciji, a rijetko idu u gradove. Situacija nije sasvim logična za pojmove u Europi, ali je logična u Africi.

Klijent ne mora izvoziti zlato jer se može prodavati po skoro pa svjetskoj tržišnoj cijeni zlata unutar države.

Klijent onda po našim uputama čini radnje koje čini svaki dobar trgovac i nakon učenja kompletne procedure počinje da kupuje zlato na rudarskim lokacijama i prodaje ga slijedeći dan ili dana.

Sve kupovine i transport zlata može biti osiguran.

Zlato se ne kupuje u većim količinama, već u manjim od 5-10 grama ili 20-50 grama, maksimalno 200-500 grama.

Mi obezbjeđujemo licencu za kupovinu i prodaju zlata ili 100% učešće u korištenju naše trgovačke licence na istoj lokaciji.

Ulazak u program zahtijeva plaćanje sume od US $8,000 na naš račun u Americi kod Wells Fargo banke ili na drugi povezani račun.

Klijent može da ponavlja ovakvu trgovinu zlatom koliko puta želi i tržište neće sigurno presušjeti.

Profit koji može biti ostvaren u 3-4 mjeseca je dupli profit od ulaganja.

Pasivno GOLDTRADE ulaganje u trgovinu zlatom

Pasivno GOLDTRADE ulaganje u trgovinu zlatom je za one ljude koji žele otvoriti vlastitu firmu, kao vlasnik firme u kojoj mi sprovodimo kompletno upravljanje poslovima. Eventualno se mogu priključiti postojećoj firmi.

Minimalno ulaganje za pasivno ulaganje u GOLDTRADE program za trgovinu zlatom je €10,000.

U tom slučaju se koristi naša već postojeća licenca za trgovinu zlatom, kao i obezbjeđena učešća u profitima sa rudnika i svi naši postojeći resursi.

Bez postojećih resursa, ovakvo ulaganje ne bi bilo moguće.

Mi ne dozvoljavamo miješanje u poslovanje od strane vlasnika, tako se može otvoriti samo firma u kojoj mi imamo riječ i autoritet za menadžment, dok vlasnik ima samo učešće u udjelima firme ili je partner kroz ugovor sa našom firmom.

Vlasnik neće imati mogućnost zamijene direktora ili menadžera takvog poslovanja.

Minimalno ulaganje je €10,000 i sa tim novcem se otvara jedna ili više firmi i bankovni računi, zakupljuje se ured ili se koristi postojeći i kupuje se oprema i onda se posjećuju lokacije gdje kupujemo zlato direktno sa rudnika zlata.

Valute dolara se koriste iz razloga što se u dolarima procjenjuju troškovi poslovanja u stranoj državi.

Program pasivnog ulaganja se može sprovesti samo u jednoj transakciji i to plaćanjem ulaganja, nakon potpisivanja ugovora. Plaćanje na "rate" nije moguće. Dodatni je kapital moguće uložiti.

Trgovina zlatom i transport većih količina se može osigurati ugovorima i korištenjem usluga policije i zaštitara sa kalašnjikovima, dok je transport manjih količina osiguran našom fizičkom snagom, mačetama, štapovima i drugim manjim oružjem.

Kroz pasivno ulaganje GOLDTRADE, ulaganje u trgovinu zlatom, vlasniku ili ulagaču se nudi 6% od mjesečnog profita, što može iznositi i do 72% godišnje.

Ulaganje je trajno, rizično i ne postoje nikakve garancije za poslovanje.

Takvo društvo će biti odvojeno i baviće se isključivo ulaganjem u trgovinu zlatom.

Društvo nastavlja da postoji i može dobivati kapital iz drugih vrsta poslovanja.

IMG_20170201_134927730_HDR.jpg IMG_20170201_142016895.jpg IMG_20170201_142650079.jpg

Vlasnik ima pravo uvida u sve transakcije i može biti prisutan na licu mjesta, ali se ne može miješati u poslovanja.

Koliko se može zaraditi

Ulaganje od €30,000 može u 3-4 mjeseca rezultirati i sa duplom sumom, pri čemu će se pasivnom ulagaču isplatiti do 6% mjesečno, onda i kad je profit ostvaren.

Ulaganje se ponavlja stalno, dnevno, a zlato se prodaje svakih 2-3 dana. Poslovanje je višegodišnje, tako se suma ulaganja može povratiti najranije u slijedećoj godini, ako se u prvoj godini ostvari 72% od početnog ulaganja.

Veće profite ne želimo nuditi u ovom programu, jer program zahtijeva fizički rad, putovanje, korištenje vozila, zaposlenje ljudi i najam ureda i sve što je potrebno za takav posao.

Vjerujemo da je 6% mjesečno više nego dovoljno za ulagače i ne želimo preko te sume nuditi veće zarade.

Ukoliko se neko aktivno uključi u program, može onda unutar par mjeseci zaraditi i duplu sumu od uložene.

Primjer ulaganja i profita

Primjer ulaganja je na ovoj slici ovde:

IMG_20170201_142016895.jpg

  1. Odlazi se na rudnik zlata i kupuje se 500 grama zlata čistoće 95% za cijenu od 80% od tržišne cijene.

  2. Zlato se topi i prodaje za cijenu od 97% od tržišne cijene

  3. Nakon plaćanja poreza, ostvaruje se profit od oko 1500 eura.

  4. Transakcija od 500 grama se može ponoviti 5-10 puta mjesečno, što može da bude mjesečni profit kod aktivnog ulagača i trgovca otprilike od 2500 eura do 5000 eura. Kod pasivnog ulagača sa 10,000 eura ulaganja, to može da bude maksimalna suma od 600 eura, ne više.

IMG_20170204_161911687_HDR.jpg IMG_20170204_161931700.jpg

Primjer lokalne trgovine zlatom

Ovo je primjer lokalne trgovine zlatom sa ulaganjem od 12,000 dolara u pasivni ili aktivni GOLDTRADE program za ulaganje u zlato:

  1. Prodajna cijena zlata za 95% čisto zlato bi bila za jedan gram US $46.39116

  2. Kupovna cijena zlata za 95% čisto zlato bi bila za jedan gram $46.39116

  3. Sa svakom transakcijom bi se kupovalo sve više i više zlata, jer i kapital raste kroz trgovinu.

  4. U 10 transakcija sa kompletnom sumom ili u 10 obrta kompletne sume zajedno sa novostvorenim kapitalom je moguće ostvariti i duple zarade od uloženog kapitala.

  5. Pasivni ulagač će dobiti do 6% isplaćeno od početne sume ulaganja i to mjesečno, dok će aktivni ulagač dobiti i duplo od uložene sume u roku od nekoliko mjeseci.

Za koga je namijenjen program ulaganja GOLDTRADE

Program GOLDTRADE za ulaganje u trgovinu zlatom je namijenjen biznismenima koji se možda već nalaze u trgovini zlatom ili drugoj sličnoj trgovini i koji se žele upustiti u poslovanje u drugim državama sa boljim tržištem za kupovinu i isto tako za prodaju.

Za pasivne ulagače ovaj program je dobar za bilo koga ko želi na duže vremena da dobiva pristojne profite sa minimalnom sumom od €10,000.

Sigurnost kroz vrijeme za GOLDTRADE ulaganje u trgovinu zlatom

Za GOLDTRADE program za ulaganje u trgovinu zlatom postoje već pripremljeni resursi, kancelarija, oprema, naša firma, naši zaposleni ljudi na lokaciji, poznavanje rudara, veze sa dilerima i rafinerijama.

Radi dobrog tržišta i proizvodnje zlata na stotinama malih rudnika zlata u Africi, zlato se može stalno kupovati i prodavati.

Veće količine se ne mogu kupovati po dobrim cijenama od 80% tržišne cijene zlata, jer čim zlato stigne u gradove, cijena zlata je 98% - 100% i više.

Tako se zlato kupuje u manjim transakcijama pri čemu su i rizici manji, jer nije moguće ukrasti više zlata od nekoliko stotina grama u jednoj transakciji, a to nam se još nije desilo.

Tržište zlata u tim državama se nije promijenilo od 2012. godine i neće se promijeniti još dugo vremena.

Rizici ulaganja

Ne postoje nikakve garancije za ulaganje u trgovinu zlatom, kako aktivno ili pasivno.

To je poslovanje i poslovni poduhvat. Ako niste svjesni svih mogućih rizika, ovaj program definitivno nije za vas, a tako niti jedan drugi.

Ne postoji niti jedno poslovanje na svijetu i ovoj zemaljskoj kugli koje je "sigurno".

Sa direktorima ovog programa se možete upoznati i obaviti svoja posmatranja prije samog potpisivanja ugovora.

Poslovanje i trgovina se mora obavljati po dobrim poslovnim običajima, uz znanje i vještine i korištenje svih raspoloživih resursa tako da poslovanje bude osigurano.

Imovina i zlato se mora osigurati kroz osiguravajuće kompanije.

Povrat ulaganja

Povrat ulaganja vlasnik ne može dobiti nazad iz osnovne sume kapitala, ali može svoje udjele u društvu prodati drugom članu društva za što mi stvarno ne odgovaramo. Da li ćemo nekog člana društva primiti ili ne, to odlučujemo samo mi sami.

Povrat ulaganja kroz profite iz poslovanja vlasnik može dobiti tek u slijedećoj godini poslovanja, a u prvoj se može nadati maksimalnoj zaradi od 6% mjesečno.

Kako se obogatiti?

Ovaj program GOLDTRADE je osmišljen u svrhu bogaćenja. Ako se želite obogatiti, možete koristiti ovaj program i morate zasukati rukave i potruditi se dobro prvih nekoliko godina.

Bez kapitala možete biti posrednici koji onda u roku od 6 mjeseci imaju dovoljno kapitala za sebe da možete da trgujete sami ili da uložite novac u pasivno GOLDTRADE ulaganje u zlato.

Sa kapitalom, ako imate 40,000 eura, možete ostvariti u 3-4 mjeseca, 80,000 eura.

Sa kapitalom od 100,000 eura možete zaraditi u ovom programu godišnje i po 400,000 eura.

Ovo je praktičan program za ostvarenje financijske slobode, što znači da je detaljno i taktički napisan, pripremljen i praktično više puta sproveden.

Povezane stranice

Kontaktirajte nas za ponude ulaganja

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje. Bićete obaviješteni o najboljim ponudama za ulaganje i investiranje u poslovanja sa dobrim šansama za profite.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: