SYOGM pokretanje vlastitog rudnika zlata

SYOGM pokretanje vlastitog rudnika zlata

Pokretanje vlastitog rudnika zlata ili SYOGM program Start Your Own Gold Mine je osmišljen za one ljude koji žele ostvarivati zaradu svojim i tuđim znojem, radom i organizacijom vlastitog rudnika zlata.

SAM_0203.jpg

Program se može pokrenuti već sa US $22,000 gdje se prvi rezultati dijele sa našom firmom u razmjeru od 3 kilograma za klijenta i 2 kilograma za nas ili sa US $66,000 gdje mi omogućavamo kompletan program sa rudarskom opremom tako da klijent može sam započeti vlastiti posao na vlastitom rudniku i to sa pravima koncesije ili licence za rudarsku eksploataciju zlata.

Link ove stranice možete uvijek naći na našim stranicama za ulaganje.

Minimalna suma ulaganja

Ovaj program za ulaganje u zlato kroz poslovanje na rudniku zlata se može izvoditi na tri načina:

 1. Ulaganje sa sumom od US $30,000 i zasukanim rukavima i sa raspodjelom zarade sa našom firmom u iznosu od 2 kilograma zlata za nas i 3 kilograma zlata za klijenta. Suma od US $22,000 se direktno plaća nama, mi osiguravamo i nabavljamo rudarsku opremu, posuđujemo već postojeću rudarsku opremu i obezbjeđujemo rudarsku licencu. Ostatak od US $8,000 se koristi za najam kuće, ureda i dobivanje boravka i radne dozvole i druge troškove. Profit je realno 3 kilograma zlata, nakon poreza i troškova, što je na današnji dan (datum: 2020-09-26) ukupno EUR 156312 u to u nekom roku od više mjeseci, obično unutar godinu dana.

 2. Ulaganje sa sumom od US $66,000 omogućava kompletnu rudarsku opremu, najam kuće, ureda, administraciju, otvaranje firme i licencu ili koncesiju za rudarenje i kompletan trening i savjetovanje za pokretanje rudnika zlata. Profit se ne dijeli sa našom firmom. Profit je realno isti kao i u prvom slučaju, samo što se može ostvariti znatno brže.

 3. Ulaganje u zlatne poluge iz proizvodnje rudnika je program i ugovor gdje ulagači iz EU i svjetski ulagači mogu kupiti i unaprijed uplatiti za odloženu isporuku zlatnih poluga koje su rezultat poslovanja na rudniku zlata. Ovo je na engleskom "prepaid forward contract" kojim načinom se mnogo postojećih rudnika zlata financira. Minimalno ulaganje potrebno je 20% manje od cijene zlatne poluge od jednog kilograma ili 30% manje od cijene zlatne poluge od 2 kilograma.

  Na današnji dan (2020-09-26) cijena zlata je US $61041 ili u eurima €52104 za jedan kilogram, tako je minimalno ulaganje u zlatne poluge moguće sa sumom od US $48832 ili u eurima €41683 za kilogram zlata u četiri zlatne poluge od 250 grama. Prodajom zlatnih poluga se može ostvariti profit od oko 20% na jedan kilogram ili 30% kod 2 kilograma zlata.

  Kod 20% profita to je u dolarima US $12209 ili u eurima €10421

  Kod 30% profita to je u dolarima US $36625 ili u eurima €31263

  Ili ako se radi o dva kilograma zlata, onda je minimalno ulaganje suma od US $85457 ili u eurima €72945 ili današnja cijena zlata umanjena za 30%, što dalje znači da se prodajom nakon isporuke može ostvariti profit i do 30%, a profit varira od cijene zlata.

Kako se obogatiti bez kapitala?

Ovaj program je moguće pokrenuti i bez kapitala, tako da se posreduju ljudi koji imaju žele na ovaj način pokrenuti rudnik zlata pri čemu se jedan dio profita dijeli sa posrednikom i od čega taj posrednik kasnije može i sam pokrenuti svoj vlastiti rudnik zlata.

SYOGM aktivno pokretanje rudnika zlata

Naša firma RCD usluge je savjetnička firma koja se bavi pružanjem usluga međunarodnog osnivanja firmi i pokretanja poslova, pokretanja rudnika zlata i sprovođenje programa za ulaganje novca sve u svrhe ostvarenja profita.

Tako naša grupa pruža savjetovanje za pokretanje rudnika zlata i pruža svu potrebnu rudarsku opremu, resurse, pumpe, drobilice, rine za ispiranje, najbolju tehnologiju za najsitnije zlato kakvo se dobiva na našim terenima, onda licence i koncesije spremne za ugovaranja na više godina kao i otvaranje firme i pružanje baš svih potrebnih resursa, znanja, materijala i savjetovanja da se dođe do prvog vlastitog zlata.

Mi savjetujemo poslovne ljude od početka do kraja o svim detaljima poslovanja, tako da biznismen koji želi da se aktivno uključi u ovaj SYOGM program za ulaganje u zlato i rudnik zlata može da zaradi višestruku sumu od prvobitno uložene.

Kod aktivnog ulaganja u ovaj program, klijent nama plaća na početku US $22,000 što se onda koristi za brže pokretanje rudnika, plaćanje otvaranja firme, traženje zaposlenika, omogućavanje koncesije ili licence za rudarenje, dobivanje poreznog broja, dobivanje lokalne licence u stranoj državi u svrhe uvoza mašina i vozila, upoznavanje sa potencijalnim kupcima mašina i vozila, kao i za kompletnu rudarsku proceduru i savjetovanje.

Detalji programa su tajni.

Fizičko upoznavanje i razumijevanje programa je moguće ukoliko potencijalni klijenti žele doći nama, a mi smo otprilike 9,000 - 10,000 kilometara udaljeni od vas. Samo putovanje će vas koštati preko 1000 eura plus troškovi viza i smještaja.

SYOGM ulaganje u zlato i rudnik zlata se odnosi na aktivno i fizičko prisustvo i učestvovanje u uspostavljanju poslova u Africi, pri čemu klijent uči sve potrebne detalje i onda na osnovu tih detalja odrađuje posao iz kojeg onda dobiva profite.

Klijent onda po našim uputama čini radnje koje čini svaki dobar biznismen i fokusira se na učenje procesa za izdvajanje zlata, uči kako da održava odnose sa lokalnim ljudima, kako da osigura rudnik zlata i kako da obrađuje rudu, kako da tu rudu drobi, melje i kako da izdvaja zlato iz te rude.

Kompletno upoznajemo klijenta kako da to zlato proda po cijeni od 97% do 99% tržišne cijene zlata i kako onda taj isti novac da upotrijebi da dobije investicijsko zlato ili zlatne poluge ili zlatnike u razmjenu iz rafiniranja zlata iz rudnika.

Nakon ostvarenja prvih 5 kilograma zlata iz proizvodnje na rudniku, klijent nam plaća ostatak naše savjetničke sume u iznosu od 2 kilograma zlata, a za sebe zadržava 3 kilograma zlata.

Ulazak u program zahtijeva plaćanje sume od US $22,000 na naš račun u Americi kod Wells Fargo banke ili na drugi povezani račun ili plaćanje sume od US $66,000 ukoliko se radi o programu bez dijeljenja zarade ili plaćanje cijene za 1 kilogram ili 2 kilograma zlata ukoliko se radi o pasivnom SYOGM ulaganju u zlatne poluge.

Nakon završetka programa, a program je završen kad se napravi 5 kilograma zlata, klijent nastavlja svoje rudarenje i proizvodnju zlata bez diobe profita.

Vrijeme potrebno za realizaciju 3 kilograma zlata, sa sumom ulaganja od US $22,000 može biti i 6 mjeseci i 10 mjeseci i duže.

Vrijeme potrebno za realizaciju 3 kilograma zlata, kad se plaća US $66,000 i pravovremeno, može biti samo 6-10 mjeseci.

Vrijeme potrebno za realizaciju 2 ili jednog kilograma zlata, kad se pasivno ulaže u isporuke zlatnih poluga iz proizvodnje zlata sa rudnika, može biti 6 mjeseci.

Profit koji može biti ostvaren kroz aktivno ulaganje je preko US 54937 ili 46894 unutar godinu dana.

Profit koji se može ostvariti kroz pasivno ulaganje može biti 30% po svakoj isporuci zlatnih poluga.

SYOGM pasivno ulaganje u zlatne poluge

Pasivno SYOGM ulaganje u zlatne poluge je ugovor za isporuku zlatnih poluga sa rudnika onda i kada se te zlatne poluge realizuju.

Cijena zlata se može fiksirati unaprijed i može da iznosi 20% niže od cijene zlata kad je u pitanju jedan kilogram zlata ili 30% niže kad je u pitanju 2 kilograma zlata.

Nije moguće ulagati sa manjim ili većim sumama, zato što se program odnosi na razvijanje posebne lokacije jednog od rudnika zlata i lokacija rudarenja koje možemo razviti sa takvim ulaganjem.

Sa ulaganjem u zlato kroz kupovinu zlatnih poluga i njihovu odloženu isporuku ulagač može ostvariti 20% ili 30% kod svake isporuke. Na kilogram zlata to je suma od otprilike US $8048 ili kod 2 kilograma zlatnih poluga, to je suma od otprilike US $24144.

Isporuka je za svakog ulagača posebna i aktivira se na posebnoj lokaciji i odvojenoj lokaciji ili na postojećem aktivnom rudniku zlata ili na novom rudniku zlata. Zato prva isporuka zahtijeva minimalno 3 mjeseca za uspostavljanje poslova i onda otprilike 2-3 mjeseca za isporuku zlata.

Ne postavljaju se rokovi isporuke. Postoje očekivani vremenski periodi u kojima će se isporučiti zlato i mogućnost da se profit ili zarada investitora uveća u slučajevima kašnjenja.

Isporuke se obavljaju po proizvodnji, svakih 250 grama zlata.

Pasivno SYOGM ulaganje u zlatne poluge iz proizvodnje na rudniku zlata je moguće za one ljude koji žele ostvariti pasivne zarade bez poreza.

Prodaja isporučenog investicijskog zlata unutar EU je neoporeziva.

Ulaganjem u zlatne poluge kroz ovaj program je investicija kojom se razvija rudnik zlata, pri čemu se kupuju rudarske mašine i oprema i čime se osigurava poseban ogranak proizvodnje samo za tog posebnog klijenta.

Klijent može biti prisutan na terenu i imati uvida u pripremu rudarske opreme i naručivanje rudarskih mašina, može doći direktno na rudarsku lokaciju i provoditi vrijeme sa nama ukoliko nas ne ometa i nerazumno požuruje u aktivnostima.

Vlasnik neće imati mogućnost zamijene direktora ili menadžera takvog poslovanja i mora se osloniti i vjerovati našoj firmi i u naše dobre namjere.

Minimalno se mogu kupiti 4 zlatne poluge od 250 grama ili 8 zlatnih poluga od 250 grama. Druge apoene možete kupiti po želji, ali ne ispod 250 grama.

Kupovina i prodaja zlatnih poluga od 250 grama u Austriji se ne nadzire, tako se ne mora pokazati niti pasoš, putovnica niti lična karta ili osobna iskaznica.

Valute dolara se koriste iz razloga što se u dolarima procjenjuju troškovi poslovanja u stranoj državi i zato što se u dolarima kupuju rudarske mašine.

Program ulaganja u zlatne poluge se može obaviti samo u jednoj transakciji. Nije moguće "plaćati na rate".

Svaki transport zlatnih poluga je osiguran.

Kroz pasivno ulaganje SYOGM, ulaganje u zlatne poluge, ulagaču se nudi ne više od 30% po svakoj transakciji i to u vidu zlatnih poluge.

Ugovorom se može napraviti opcija da zlatne poluge u ime ulagača prodamo i isplatimo novac na bankovni račun.

Ulagač ima pravo kontrole našeg poslovanja, ali se ne može miješati u poslovanje niti nas nerazumno požurivati.

Koliko se može zaraditi

Ulaganjem u 2 kilograma zlata se može unutar 6 mjeseci zaraditi otprilike 30% na uloženu sumu i onda u drugoj transakciji čak i unutar 2-3 mjeseca ostvariti istih 30%, tako ciljamo na 72% godišnje ukoliko se transakcije ponavljaju.

Ulaganje u zlatne poluge od 1 kilograma može u 6 mjeseci dati profit od US $12209 ili u eurima €10421.

Ukoliko se prvi put ulaže za kupovinu 2 kilograma zlata, drugi put je moguće uložiti samo za 1 kilogram zlata pri čemu će se zlatne poluge isporučiti moguće i duplo brže nego prvi put. To je zato što će određena lokacija već biti opremljena rudarskom opremom, pa će se ista rudarska oprema koristiti za isporuke zlata, dok je nova oprema na svom putu.

Tako se ulaganje može ponoviti i 3 puta godišnje sa 2 kilograma zlata čime se sa sumom od US $48832 može zaraditi i US $24418 ili u eurima €97664 unutar godinu dana ili više, što je više nego duplo od ulaganja, a pri čemu se svaki put uložena investicija vraća nazad.

Primjer ulaganja i profita

 1. Ovako može da izgleda lokacija gdje se drobi ruda da bi se zlato izdvajalo i to sa ulaganjem od oko US $30,000:

  goldivanti-consulting-simple-plant-400.jpg

 2. Gotov proizvod na rudniku:

  goldivanti-consulting-product-400.jpg

 3. Gotov proizvod sa rudnika, više kilograma zlata:

  goldivanti-consulting-result-400.jpg

 4. Gotov proizvod sa rudnika, čistoća zlata 80%, otprilike 500 grama:

  IMG_20170201_142016895.jpg

 5. Zlatne poluge od 250 grama koje se isporučuju klijentima koji ulažu u zlatne poluge kroz ovaj program, vrijednost ove dvije zlatne poluge ili 500 grama zlata je trenutno €52104

  100220121012.jpg

 6. Zlatne poluge od 250 grama koje se isporučuju klijentima koji ulažu u zlatne poluge kroz ovaj program:

  gold-bar-250-grams-500-grams.jpg

 7. Primjer lokacije jednog klijent koji obrađuje rudu zlata i izdvaja zlato:

  vlcsnap-2017-02-16-17h43m20s493.jpg vlcsnap-2017-02-16-17h43m45s475.jpg vlcsnap-2017-02-16-17h43m40s391.jpg

 8. Video klijenta koji na temelju savjetovanja dobiva svoje vlastito zlato:

Za koga je namijenjen program SYOGM pokretanja rudnika zlata

Program SYOGM pokretanja rudnika zlata je namijenjen biznismenima koji se možda već nalaze u poslovima građevinarstva, kamenoloma ili rudarenja ili biznismenima željnih avantura ili pustolovine i koji žele u drugoj državi boraviti duže i napraviti poslovanje na duže vremena.

Ovo je posao za vrijedne ljude koji žele zasukati rukave i proizvoditi svoje zlato na rudniku.

Za pasivne ulagače postoji program za ulaganje u zlatne poluge.

Sigurnost kroz vrijeme za SYOGM pokretanje rudnika zlata

Ovo je vrlo siguran program:

 1. Rudarska oprema i mašine se ne mogu tako lako "ukrasti" ili otuđiti, program se obavlja u sigurnim državama sa prijateljskim ljudima.

 2. Licence se izdaju na 7 godina i mogu se produžiti vrlo lako ukoliko se obavlja proizvodnja na rudniku.

 3. Ugovori se mogu napraviti na 10 ili 20 godina.

 4. Ruda zlata je neiskorištena i neće moći biti iskorištena jer postoji mnogo licenci i rudarskih lokacija koje zahtijevaju razvijanje, a taj razvoj ne dolazi tako brzo. Od 2012. godine do 2017. godine se nije ništa promijenilo.

Rizici ulaganja

Ne postoje nikakve garancije za ulaganje u pokretanje rudnika zlata, jer je to posao i svaki posao nosi svoje rizike. Sprovođenje programa zavisi ne samo od nas i naše strane već prvenstveno sa strane klijenta koji se upušta u posao.

Ukoliko klijent ne stigne u državu ili se zakasni, mi nismo odgovorni ni za kakva poslovanja, jer mi smo savjetnička firma, možemo klijenta savjetovati samo ako je na terenu.

Ukoliko se sprovodi program kupovine zlatnih poluga, onda je ugovor garancija i ništa drugo. Kupac zlatnih poluga može doći na lice mjesta i može imati uvida u kupovine mašina koje obavljamo. Tako može vršiti određenu kontrolu, ali se ne može miješati u poslovanje.

Sa direktorima ovog programa se možete upoznati i obaviti svoja posmatranja prije samog potpisivanja ugovora.

Poslovanje i rudarenje se mora obavljati po dobrim poslovnim običajima, uz znanje i vještine i korištenje svih raspoloživih resursa tako da poslovanje bude osigurano.

Imovina se mora osigurati kroz osiguravajuće kompanije.

Povrat ulaganja

Povrat ulaganja, aktivni biznismen, onaj koji pokreće svoj vlastiti rudnik može dobiti samo iz svoje vlastite proizvodnje.

Kupci zlatnih poluga koji pasivno ulažu u zlatne poluge, dobivaju povrat investicije sa svakom isporukom zlatnih poluga.

Kako se obogatiti?

Ovaj program SYOGM je osmišljen u svrhu bogaćenja. Ako se želite obogatiti, možete koristiti ovaj program i morate zasukati rukave i potruditi se dobro prvih nekoliko godina.

Bez kapitala možete biti posrednici koji onda u roku od 6 mjeseci mogu dobiti provizije i tako dobiti dovoljno kapitala za sebe da mogu da pokrenu svoj vlastiti rudnik zlata.

Sa kapitalom od US $22,000 možete unutar godinu dana napraviti i US $120,000.

Sa kapitalom od otprilike US $85457 možete u godini dana napraviti više od US $73250 zarade sa povratom investicije ako ulažete u zlatne poluge.

Ovo je praktičan program za ostvarenje financijske slobode, što znači da je detaljno i taktički napisan, pripremljen i praktično više puta sproveden.

Povezane stranice

Kontaktirajte nas za ponude ulaganja

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje. Bićete obaviješteni o najboljim ponudama za ulaganje i investiranje u poslovanja sa dobrim šansama za profite.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: