Zlatne poluge i investicijsko zlato sa 20% do 30% popusta i profita (PREPAIDGOLD)

Zlatne poluge sa 20% do 30% popusta i isto toliko zarade (PREPAIDGOLD)

PREPAIDGOLD ulaganje u zlatne poluge je kupovina zlatnih poluga, investicijskog zlata sa značajnim profitom od 20% kod kupovine od 1 kg investicijskog zlata ili 30% profita kod kupovine od 2 kilograma investicijskog zlata.

Kupac zlatnih poluga, investicijskog zlata, fiksira cijenu sa našom firmom, naručuje i kupuje investicijsko zlato, plaća fiksiranu sumu na naš bankovni račun, zlato se proizvodi na rudniku zlata i isporučuje kupcu. Ugovor je na godinu dana, očekivana isporuka investicijskog zlata je za 6 mjeseci.

Kupac može da ima garanciju u vidu rudarske opreme koja se kupuje tim novcem i tako i određenu materijalnu sigurnost.

Izlagali smo na Mineral Expo u Zagrebu, Hrvatska, od 18.5.2018 do 20.5.2018

Naša je firma GOLDIVANTI LP izlagala na sajmu minerala Mineral Expo u Zagrebu od 18.5.2018 do 20.5.2018.

Predstavili smo i poslovni program za pokretanje rudnika zlata Start Your Own Gold Mine kao i prodaju zlata iz rudarske proizvodnje iz Tanzanije i Ugande.

Posjetioci sajma minerala su imali prilike upoznati se i sa ispiranjem zlata tako što su mogli vidjeti zlatne čestice iz rijeke Mure i bili su upoznati i sa lokacijama zlata u Hrvatskoj gdje se zlato može pronaći.

Mineral Expo in Zagreb, Croatia, from 18th to 20th May 2018 Mineral Expo in Zagreb, Croatia, from 18th to 20th May 2018 Mineral Expo in Zagreb, Croatia, from 18th to 20th May 2018

Nastavak objašnjenja za kupovinu investicijskog zlata

Nakon isporuke zlata, kupac zlata može da proda takvo investicijsko zlato i tako da zaradi 20% do 30% profita. Investicijsko zlato se prodaje direktno kod banke u Austriji ili kod bilo kojeg drugog trgovca zlata.

Sa fiksiranom cijenom za investicijsko zlato ispod tržišne cijene osigurava se profit od 20% do 30% po transakciji.

Minimalna količina kupovine investicijskog zlata je jedan kilogram, a maksimalna 2 kilograma. Za veće količine je potrebno napraviti posebne ugovore.

250-gram.jpg 250-gram.jpg 250-gram.jpg 250-gram.jpg

Kupovina zlatnih poluga sa rudnika omogućava financiranje rudnika i vrlo sigurne zarade ulagačima i uobičajen je način ugovaranja sa firmama koje imaju prava za eksploataciju rude.

gold-bar-250-grams-500-grams.jpg

Sadržaj

Detalji PREPAIDGOLD ugovora za ulaganje u zlatne poluge

Ulaganje u zlatne poluge ukupne težine od 1 kilograma u EURO valuti

Ulaganje u zlatne poluge ukupne težine od 2 kilograma u EURO valuti

Ulaganje u zlatne poluge ukupne težine od 1 kilograma u USD valuti

Ulaganje u zlatne poluge ukupne težine od 2 kilograma u USD valuti

Minimalna suma ulaganja

Ulaganje u zlatne poluge se može izvesti trenutno samo za 1 kilogram zlata ili 2 kilograma zlata. Nudi se isključivo investicijsko zlato koje se lako može prodati nazad bankama i trgovcima zlatom unutar EU.

Minimalna suma ulaganja u zlatne poluge od 1 kilograma u valuti USD je 48832 za isporuku od 1 kilograma zlata.

Minimalna suma ulaganja u zlatne poluge od 1 kilograma u valuti EURO je 41683 za isporuku od 1 kilograma zlata.

Suma potrebna za ulaganje u zlatne poluge od 2 kilograma u valuti USD je 85457 za isporuku od 2 kilograma zlata.

Minimalna suma ulaganja u zlatne poluge u valuti EURO je 72945 za isporuku od 2 kilograma zlata.

Kako se obogatiti bez kapitala?

Ovaj program je moguće pokrenuti i bez kapitala, tako da se posreduju ljudi koji imaju žele i mogu ulagati u zlatne poluge i investicijsko zlato gdje se onda jedan dio profita dijeli sa posrednikom i od čega taj posrednik kasnije može i sam pokrenuti ulagati u zlatne poluge ili u druge vrste poslovanja i tako se obogatiti.

PREPAIDGOLD aktivno pokretanje rudnika zlata

Naša firma RCD usluge je savjetnička firma koja se bavi pružanjem usluga međunarodnog osnivanja firmi i pokretanja poslova, pokretanja rudnika zlata i sprovođenje programa za ulaganje novca sve u svrhe ostvarenja profita.

Tako imamo ugovore, rudarsku opremu i osnovane firme u afričkim državama, kao i rudarske lokacije bogate zlatom, da možemo biti u stanju ponuditi ovakav program pasivnog ulaganja u zlatne poluge.

Proizvodnju zlata omogućavaju firme na terenu koje imaju prava na eksploataciju rude zlata i te firme su Start Your Own Gold Mine i GOLDIVANTI LP. Ponuda na engleskom se može pronaći na https://www.goldivanti.com/prepaid-gold/index.html.

Detalji sprovođenja ovog programa su tajni.

Ulagačima se nudi mogućnost kontrole našeg rada na rudniku, dolazak na rudnik i provođenje vremena na rudniku koliko god to ulagač želi, s tim da se ne smiju miješati u konverzacije sa ljudima niti u naše poslovanje.

Fizičko upoznavanje i razumijevanje programa je moguće ukoliko potencijalni klijenti žele doći nama, a mi smo otprilike 9,000 - 10,000 kilometara udaljeni od vas. Samo putovanje će vas koštati preko 1000 eura plus troškovi viza i smještaja.

PREPAIDGOLD ulaganje u zlatne poluge je pasivan program za ulaganje pri čemu se kupuje investicijsko zlato, pri čemu se sa takvom kupovinom financira kupovina nove rudarske opreme i pokretanje manje lokacije na već postojećoj većoj i operativnoj rudarskoj lokaciji i gdje se nakon proizvodnje to proizvedeno zlato prodaje ili rafinira i onda se od prodaje ili rafinacije zlata nabavlja investicijsko zlato koje se isporučuje klijentu ili kupcu.

Kompletno upoznajemo klijenta kako da to investicijsko zlato proda po cijeni od 100% tržišne cijene u austrijskim, švicarskim ili njemačkim bankama ili u drugim državama.

Klijent može ponoviti kupovinu zlata koliko puta želi.

Očekivano vrijeme potrebno za isporuku od 1 kilograma zlata je 6 mjeseci, dok je ugovor u trajanju od godinu dana.

Očekivano vrijeme potrebno za isporuku od 2 kilograma zlata je 6 mjeseci, dok je ugovor u trajanju od godinu dana.

Profit koji se može ostvariti kroz pasivno ulaganje u zlatne poluge može biti 30% po svakoj isporuci zlatnih poluga.

PREPAIDGOLD pasivno ulaganje u zlatne poluge

Pasivno PREPAIDGOLD ulaganje u zlatne poluge je ugovor za isporuku zlatnih poluga sa rudnika onda i kada se te zlatne poluge realizuju.

Cijena zlata se može fiksirati unaprijed i može da iznosi 20% niže od cijene zlata kad je u pitanju jedan kilogram zlata ili 30% niže kad je u pitanju 2 kilograma zlata.

Nije moguće ulagati sa manjim ili većim sumama, zato što se program odnosi na razvijanje posebne lokacije jednog od rudnika zlata i lokacija rudarenja koje možemo razviti sa takvim ulaganjem.

Sa ulaganjem u investicijsko zlato kroz kupovinu zlatnih poluga i njihovu odloženu isporuku ulagač može ostvariti 20% ili 30% kod svake isporuke. Na kilogram zlata to je suma od otprilike US $48832 ili kod 2 kilograma zlatnih poluga, to je suma od otprilike US $85457

Isporuka je za svakog ulagača posebna i aktivira se na posebnoj lokaciji i odvojenoj lokaciji ili na postojećem aktivnom rudniku zlata ili na novom rudniku zlata. Zato prva isporuka zahtijeva minimalno 3 mjeseca za uspostavljanje poslova i onda otprilike 2-3 mjeseca za isporuku investicijskog zlata.

Ne postavljaju se rokovi isporuke. Postoje očekivani vremenski periodi u kojima će se isporučiti zlato i mogućnost da se profit ili zarada investitora uveća u slučajevima kašnjenja.

Isporuke se obavljaju po proizvodnji svakih 250 grama zlata.

Pasivno PREPAIDGOLD ulaganje u zlatne poluge iz proizvodnje na rudniku zlata je moguće za one ljude koji žele ostvariti pasivne zarade bez poreza.

Prodaja isporučenog investicijskog zlata unutar EU je neoporeziva.

Ulaganjem u zlatne poluge kroz ovaj program je investicija kojom se razvija rudnik zlata, pri čemu se kupuju rudarske mašine i oprema i čime se osigurava poseban ogranak proizvodnje samo za tog posebnog klijenta.

Klijent može biti prisutan na terenu i imati uvida u pripremu rudarske opreme i naručivanje rudarskih mašina, može doći direktno na rudarsku lokaciju i provoditi vrijeme sa nama ukoliko nas ne ometa i nerazumno požuruje u aktivnostima.

Klijent ili kupac investicijskog zlata ne ulazi u rizike poslovanja na rudniku zlata.

Vlasnik neće imati mogućnost zamijene direktora ili menadžera takvog poslovanja i mora se osloniti i vjerovati našoj firmi i u naše dobre namjere.

Minimalno se mogu kupiti 4 zlatne poluge od 250 grama ili 8 zlatnih poluga od 250 grama. Druge apoene možete kupiti po želji, ali ne ispod 250 grama. Moguće je isporučiti zlatne kovanice ili zlatnike.

Kupovina i prodaja zlatnih poluga od 250 grama u Austriji se ne nadzire, tako se ne mora pokazati niti pasoš, putovnica niti lična karta ili osobna iskaznica.

Valute dolara se koriste iz razloga što se u dolarima procjenjuju troškovi poslovanja u stranoj državi i zato što se u dolarima kupuju rudarske mašine.

Program ulaganja u zlatne poluge se može obaviti samo u jednoj transakciji. Nije moguće "plaćati na rate".

Svaki transport zlatnih poluga je osiguran.

Kroz pasivno ulaganje PREPAIDGOLD, ulaganje u zlatne poluge, ulagaču se nudi ne više od 30% po svakoj transakciji i to u vidu zlatnih poluge.

Ugovorom se može napraviti opcija da zlatne poluge u ime ulagača prodamo i isplatimo novac na bankovni račun.

Ulagač ima pravo kontrole našeg poslovanja, ali se ne može miješati u poslovanje niti nas nerazumno požurivati.

Koliko se može zaraditi

Ulaganjem u 2 kilograma zlata se može unutar 6 mjeseci zaraditi otprilike 30% na uloženu sumu i onda u drugoj transakciji čak i unutar 2-3 mjeseca ostvariti istih 30%, tako ciljamo na 72% godišnje ukoliko se transakcije ponavljaju.

Ukoliko se prvi put ulaže za kupovinu 2 kilograma zlata, drugi put je moguće uložiti samo za 1 kilogram zlata pri čemu će se zlatne poluge isporučiti duplo brže nego prvi put. To je zato što će određena lokacija već biti opremljena rudarskom opremom, pa će se ista rudarska oprema koristiti za isporuke zlata, dok je nova oprema na svom putu.

Tako se ulaganje može ponoviti i 3 puta godišnje sa 2 kilograma zlata čime se sa sumom od US $85457 može zaraditi i preko US $73250 unutar godinu dana ili više, što je više nego duplo od ulaganja, a pri čemu se svaki put uložena investicija vraća nazad.

Primjer ulaganja i profita <aid="primjer-ulaganja-i-profita">

 1. Na današnji dan (2020-09-26) je zvanična cijena zlata za 2 kilograma zlata ukupno EUR 52104.

 2. Kupac sa našom firmom fiksira cijenu zlata da bude 30% niža od zvanične cijene zlata ili 85457 i potpisuje sa nama ugovor o kupovini zlatnih poluga i odloženoj isporuci (na engleskom Prepaid Gold Forward Sales Contract)

 3. Mi u pozadini naručujemo rudarske mašine i opremu, za što nam treba oko 3 mjeseca i te mašine postavljamo na naše rudarske lokacije koje imamo pod kontrolom. Na tim rudarskim lokacijama se proizvodi zlato. Od prodaje zlata ili rafinacije zlata, kupujemo investicijsko zlato ili zlatne poluge i isporučujemo klijentu.

 4. Zlatne poluge od 250 grama koje se isporučuju klijentima koji ulažu u zlatne poluge kroz ovaj program:

  100220121012.jpg

 5. Zlatne poluge od 250 grama koje se isporučuju klijentima koji ulažu u zlatne poluge kroz ovaj program:

  gold-bar-250-grams-500-grams.jpg

 6. Klijent ili kupac je platio za zlatne poluge fiksiranu cijenu od US $85457 i može da ih proda u bankama u Europi za cijenu od US $122082 sa profitom od US $36625.

Za koga je namijenjen program PREPAIDGOLD za ulaganje u zlatne poluge

Program PREPAIDGOLD za ulaganje u zlato i zlatne poluge je namijenjen ljudima koji žele sasvim pasivno zaraditi dobre sume i profite.

Sigurnost kroz vrijeme za PREPAIDGOLD ulaganje u zlatne poluge

Ovo je vrlo siguran program:

 1. Rudarska oprema i mašine se ne mogu tako lako "ukrasti" ili otuđiti, program se obavlja u sigurnim državama sa prijateljskim ljudima.

 2. Naša grupa je preko 5 godina na afričkim lokacijama gdje imamo rudarske lokacije pod našom kontrolom.

 3. Rudarske licence se izdaju na 7 godina i mogu se produžiti vrlo lako ukoliko se obavlja proizvodnja na rudniku.

 4. Ugovori za korištenje rudarskih lokacija se mogu napraviti na 10 ili 20 godina.

 5. Ruda zlata je neiskorištena i neće moći biti iskorištena jer postoji mnogo licenci i rudarskih lokacija koje zahtijevaju razvijanje, a taj razvoj ne dolazi tako brzo. Od 2012. godine do 2017. godine se nije ništa promijenilo.

Rizici ulaganja

U slučaju kašnjenja isporuke postoje već objašnjenje veće sume koje bi naša firma bila dužna isplatiti ulagačima.

Kod svakog posla i trgovine postoje rizici, neko može da umre, može ga pregaziti auto, svako ulaganje je rizično samo za sebe.

Pasivno ulaganje u zlatne poluge PREPAIDGOLD je najmanje rizično za ulagače od naših drugih programa.

Ugovor je garancija.

Sva veća imovina poslovanja mora biti osigurana zaposlenjem ljudi koji obavljaju fizičko osiguranje i osiguranjima vozila i mašina.

Kupac zlatnih poluga može doći na lice mjesta i može imati uvida u kupovine mašina koje obavljamo. Tako može vršiti određenu kontrolu, ali se ne može miješati u poslovanje.

Sa direktorima ovog programa se možete upoznati i obaviti svoja posmatranja prije samog potpisivanja ugovora.

Poslovanje i rudarenje se mora obavljati po dobrim poslovnim običajima, uz znanje i vještine i korištenje svih raspoloživih resursa tako da poslovanje bude osigurano.

Imovina se mora osigurati kroz osiguravajuće kompanije.

Povrat ulaganja

Kupci zlatnih poluga koji pasivno ulažu u zlatne poluge, dobivaju povrat investicije sa svakom isporukom zlatnih poluga.

Kako se obogatiti?

Ovaj program PREPAIDGOLD je osmišljen u svrhu bogaćenja. Ako se želite obogatiti, možete koristiti ovaj program da sa jednom sumom u slijedećim godinama ostvarujete dobre profite.

Bez kapitala možete biti posrednici koji onda u roku od 6 mjeseci mogu dobiti provizije i tako dobiti dovoljno kapitala za sebe da mogu da ulažu u zlatne poluge ili neke druge programe ulaganja.

Sa kapitalom od US $48832. možete unutar godinu dana napraviti i US $12209.

Sa kapitalom od US $85457. možete unutar godinu dana napraviti i US $36625.

I to sve sa povratom investicije kod svake transakcije.

Ovo je praktičan program za ostvarenje financijske slobode, što znači da je detaljno i taktički napisan, pripremljen i praktično više puta sproveden.

250-gram.jpg 250-gram.jpg 250-gram.jpg 250-gram.jpg

Povezane stranice

Kontaktirajte nas za ponude ulaganja

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje. Bićete obaviješteni o najboljim ponudama za ulaganje i investiranje u poslovanja sa dobrim šansama za profite.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: